Cảnh sát đã ngay lập tức tóm cổ họ bắt lên đồn. Họ chia ra làm 2 phòng 1 phòng nam và một phòng nữ. Haiteen cảnh sát đó vào phòng của phụ nữ để tra khảo trước vì đây là đối tượng dưới nói thật nhất. Chỉ cần biết cô ta định mở mồm ra biện hộ cho những chuyện gì. Tên cảnh sát đầu tiên đã ép cô vào tường rồi cầm tay số 8 lên. Từ từ phòng xét xem cơ thể đó có dấu những điều nguy hiểm gì không. Đầu vú to múp như khủng…