Phang cô vợ bạn dáng đẹp mê ly khi nó vắng nhà Akari Neo, họp từng hai chứa hơn ba trăm người. Từng trệt là văn phòng, bộ phim sex nhat ban phòng tiếp khách, phòng ăn… trong khuôn viên đất hơn mẫu tây, cây trái tươi mát um tùm. Vùng rất nhiều cao ốc đồ sộ như thế. Nếu trị giá phải gần hai triệu đô, ông thường cho các phái đoàn ngoại quốc hay chánh quyền mướn họp, hội nghị ngắn hạn để thu lợi. Nay ông nghe con dâu, Duyên hay Dina nói sẽ mời bạn cùng làm chung cơ quan lên thăm chơi, họ bạn chí thân- gọi bạn chi giao-, sống chết không bỏ…