Ngoại tình với 2 chị gái dâm đãng thật hấp dẫn, hay tháng 11, lúc này đã bước vào mùa mưa, cho nên được nghỉ nhiều hơn là luyện tập ngoài thao trường…Tôi cứ đi đi về về giữa đơn vị và ở nhà, phim sex vlxx bây giờ đã thành lính đào ngũ chuyên nghiệp rồi, lý do tôi cũng biết vì sao A. Trưởng và B. Trưởng mắt nhắm mắt mở để cho chúng tôi thoải mái về nhà được lúc nào hay lúc đó rồi, tôi biết nhưng cũng vui vẻ vì cả hai bên đều… có lợi… Nguyên do ở các C. Bộ binh thì ở tập trung theo từng…