cũng không biết em làm như vậy có thật sự khoa học, có thực sự phù hợp hay không nữa, chỉ nghĩ vậy và làm vậy mà thôi. Vấn đề thứ hai, chuyện mối quan hệ của em con mình, em muốn khi chúng ta ngự trị trên bốn chân giường vào mỗi đêm thì chúng ta có thể hoan lạc với nhau như một cặp tình nhân, nhưng khi bước chân xuống mặt đất em muốn em vẫn là em của con, con vẫn là con của em, chúng ta không nhìn nhận sai khác về thiên chức của…