Tuấn. Tôi là người liên lạc với cô lâu nay về các bức hình.” Tôi nghe như sét đánh bên tai. Tôi sửng sờ ít lâu không nói thêm được tiếng nào cho đến khi người đàn ông tên Tuấn kia nói tiếp. “Thưa cô. Trong 2 tháng nay tôi cố gắng liên lạc với cô… nhưng vì không thấy trã lời nên nay gọi điện để hiểu nguyên nhân chứ không có ý gì khác.” Tôi ấp úng… “Ổ thưa ông… tôi không có nhiều thì giờ vào email nên chưa đọc thơ ông. Tôi nói dối cãm thấy…